Hüküm

H k m stanbul gal alt ndaki ehirde nereye kime yak n oldu u belli olmayan isimsiz bir te kilat suikastlar sabotajlar d zenlerken belirli ki ileri takip alt na almakta bir yandan da siyasi bak mdan a
 • Title: Hüküm
 • Author: Türker Armaner
 • ISBN: 9786053160557
 • Page: 438
 • Format: None
 • stanbul 1920 gal alt ndaki ehirde nereye, kime yak n oldu u belli olmayan isimsiz bir te kilat suikastlar, sabotajlar d zenlerken belirli ki ileri takip alt na almakta, bir yandan da siyasi bak mdan ad duyulmam insanlar b nyesine katmaktad r.T rker Armaner bu roman nda hain ile kahraman aras ndaki izginin belirsizle ti i, birbirine d n t , ihanetin her an o stanbul 1920 gal alt ndaki ehirde nereye, kime yak n oldu u belli olmayan isimsiz bir te kilat suikastlar, sabotajlar d zenlerken belirli ki ileri takip alt na almakta, bir yandan da siyasi bak mdan ad duyulmam insanlar b nyesine katmaktad r.T rker Armaner bu roman nda hain ile kahraman aras ndaki izginin belirsizle ti i, birbirine d n t , ihanetin her an ortaya kabilece i puslu bir havada ge en ger ek st bir yk anlat yor.
  • [E-Book] Â Free Download º Hüküm : by Türker Armaner ¸
   438 Türker Armaner
  • thumbnail Title: [E-Book] Â Free Download º Hüküm : by Türker Armaner ¸
   Posted by:Türker Armaner
   Published :2020-04-07T19:30:38+00:00

  2 thoughts on “Hüküm

  1. T rker Armaner 1968 Istanbul da do du K y s z 1997 , Ta H cre 2000 ve Dalgak ran 2003 adl yk kitaplar ile Tahta Sapl B ak 2007 adl ilk roman Metis Yay nlar ndan kt 2002 y l nda Paris 8 niversitesi Felsefe B l m nden doktora derecesi alm , Fichte zerine yazd doktora tezi 2004 te Fransa da ANRT taraf ndan bas lm t r Halen Galatasaray niversitesi Felsefe B l m nde retim yesi olan T rker Armaner, LAPSUS dergisinin kurucusu ve genel yay n y netmenlerindendir.Metis Yay nlar ndaki kitaplar K y s z, 1997Ta H cre, 2000Dalgak ran, 2003Tahta Sapl B ak, 2007Yazarla S yle iler iddetle ili kim herkes kadar s rad Tolga Meri , Ak am Kitap Eki, 30 Mart 2008 Yerinden Edilmi yk ler Burak Kara, Yeni Biny l, 17 Mart 2000 Ben d nyan n yk gelene i i inde g rd m bi imini tasarlamaya al yorum Nalan Barbaroso lu, Varl k, Say 1127, Ekim 2001 Hayat, dilin s n rlar yla l l r Sema Uluda , Radikal, 14 Mart 2003 Kendinden ka an ve kendini o altan korkular zerine Duygu Durgun, Cumhuriyet Kitap Eki, 19 Temmuz 2007

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *