Punková princezná

Punkov princezn Karol na uranov je plne oby ajn takmer estn s ro n diev a M star iu sestru ij cu v zahrani a kamar tky povahovo plne odli n od nej Napriek svojej nesmelosti m v ak t by ako v etky ostatn diev at Jedna
 • Title: Punková princezná
 • Author: Dominika Ponechalová
 • ISBN: 8022014557
 • Page: 121
 • Format: Hardcover
 • Karol na uranov je plne oby ajn takmer estn s ro n diev a M star iu sestru ij cu v zahrani a kamar tky povahovo plne odli n od nej Napriek svojej nesmelosti m v ak t by ako v etky ostatn diev at Jedna sa jej ne akane spln , ke ju pozve sestra do vysn van ho Anglicka Zozn mi sa s nov mi u mi, nov m prostred m a n jde si nov ho kamar ta Domov sa vraciaKarol na uranov je plne oby ajn takmer estn s ro n diev a M star iu sestru ij cu v zahrani a kamar tky povahovo plne odli n od nej Napriek svojej nesmelosti m v ak t by ako v etky ostatn diev at Jedna sa jej ne akane spln , ke ju pozve sestra do vysn van ho Anglicka Zozn mi sa s nov mi u mi, nov m prostred m a n jde si nov ho kamar ta Domov sa vracia s bohat mi z itkami No aj tam ju ak pr jemn prekvapenie tentoraz v podobe stretnutia s niek m, o kom u dlho sn vala Zmen sa nie o v jej ivote, alebo bude v etko pokra ova v zabehan ch ko ajach
  • READ KINDLE ✓ Punková princezná - by Dominika Ponechalová
   121 Dominika Ponechalová
  • thumbnail Title: READ KINDLE ✓ Punková princezná - by Dominika Ponechalová
   Posted by:Dominika Ponechalová
   Published :2020-02-01T18:41:28+00:00

  2 thoughts on “Punková princezná

  1. Dominika Ponechalová Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Punková princezná book, this is one of the most wanted Dominika Ponechalová author readers around the world.

  2. Cel recenzia readandwatchlikemeNa jednej strane boli niektor vety akoby vytrhnut z m jho ivota Je tu verne vyobrazen , ako prebiehaj vz ahy mlad ch Mysl m si, e vz ahy medzi diev a om a chlapcom by boli nudn neby nejak ch h dok, nedorozumen i zl ho vysvetlenia si udalost Na druhej strane sa mi niekedy a nep ilo, ako hl po Karol na rie ila oby ajn veci, ktor by som vyrie ila omnoho jednoduch ie a to ko by som sa pre ne netr pila Kaja si prejde v knihe 3 chlapcami a ke som sa u na konci te ila na [...]

  3. P ilo sa mi to Bolo to tak pr jemn , oddychov , mil Skvel odreagovanie od nadprirodzena a uf ukan ch YA hrdiniek Karol na bola fajn, mala skvel , aj ke ob as trochu depres vny ivot, skvel t l a naozaj sa mi p ila Kni ka bola naozaj fajn, tala sa r chlo, aj ke tento pr beh nebol ni svetoborn Bol to mil pr beh o zakr knutom punkovom diev ati, jej priate och a chalanoch, ktor jej kedy ubl ili A o hudbe T bola v tejto knihe dos d le it Mysl m v ak, e pred p r rokmi by som z tejto knihy bola priam na [...]

  4. Pr jemn oddychovka tak by som dvoma slovami op sala t to knihu Bolo v ak vidno, e je autorkinou prvou Ak sa m m prizna , niekde v strede som sa rozhodovala, i ju do ta alebo necha tak, lebo postavy ma fakt v ist ch astiach hnevali Zv azil v ak n spolo n hudobn vkus presne kv li tomu som si knihu aj vzala z kni nice kv li hudbe a nakoniec ma Kajin osud aj celkom prekvapil.

  5. Nato, e som sa tro ku ob vala, ke e ide o slovensk tvorbu, tak ma kni ka ve mi milo prekvapila.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *